TV Eixample · 93 265 00 34

                        

Dones

dimarts, 20 de febrer de 2001
Xerrada sobre violéncia de gènere

Les cinc associacions de veïns de l'Eixample organitzen un cicle de debats sobre la violència de gènere.

Dones

Pàgina 7 de 7

BARRIS Barcelona Dones