TV Eixample · 93 265 00 34

                        

Càpsula

'Els vestits del llibre'
'Els vestits del llibre' és una exposició molt atractiva per al públic.
Exposicions i Artistes Càpsula
Esport en rodes
Qualsevol persona amb qualsevol tipus de discapacitat, si s’ho proposa, pot practicar algun esport.
Discapacitats Càpsula Barcelona
Esclat. Paràlisi Cerebral
Esclat es una Associació que treballa per millor la qualitat de vida de les persones afectades de paràlisi cerebral.
Discapacitats Càpsula Barcelona
Ceguesa, projecte de vida
L’accessibilitat es un dret que totes les persones cegues han de desenvolupar en el seu projecte de vida en igualtat de condicions que la resta de ciutadans.
Discapacitats Càpsula Barcelona
Barreres arquitectòniques i transpots
Barreres arquitectòniques i transport públic.
Discapacitats Càpsula Barcelona